ارتباط با ما :

فروش

موضوعات مربوط به فروش کلیه سرویسها و تمدید آنها
پست الکترونیک : [email protected]
شنبه تا چهارشنبه ۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰
پنج شنبه ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰

امور دامنه ها

امور مربوط ثبت، تمدید و انتقال دامنه ها
پست الکترونیک : [email protected]
شنبه تا چهارشنبه ۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰
پنج شنبه ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰

روابط عمومی

موضوعات عمومی، متفرقه، اپراتور
پست الکترونیک : [email protected]
شنبه تا چهارشنبه ۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰
پنج شنبه ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰

امور نمایندگان

امور مربوط به نمایندگان فضای وب و ثبت دامنه
پست الکترونیک : [email protected]
شنبه تا چهارشنبه ۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰
پنج شنبه ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰

تلفن های تماس :

تلفن ها : ۶۶۸۶۳۹۰۴- کد ۰۲۱
تلفکس : ۴۴۰۱۲۸۳۴

پشتیبانی

پشتیبانی فنی سرویسهای میزبانی، نمایندگی و سرورهای اختصاصی
پست الکترونیک : [email protected]
شنبه تا چهارشنبه ۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰
پنج شنبه ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰
پاسخگویی به پایانه پشتیبانی به صورت شبانه روزی